Kako je izgledao Zagreb 1960, a kako 20xx. godine.

Fotografije iz zraka: Milan Pavić, 1960 godina, a karta je Google.
Napomena: na mobilnim uređajima ne radi usporedba. Preporuka je da pogledate na računalu.

before
after