Kako su Dubrava, Maksimir, Borongaj i Trnava izgledali 1944. a kako 2014. godine.

Fotografije iz zraka: RAF 1944 godina, a karta je Google.
Napomena: na mobilnim uređajima ne radi usporedba. Preporuka je da pogledate na računalu.

before
after